Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 24 (1.096 секунди)

Участие на СТЕФАН НИКОЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

БОКСОВ СПОРТЕН КЛУБ ДЕВИН -07

: Девин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЗДРАВКО РОСЕНОВ ЧЕПИШЕВ, СТЕФАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ, СЕВЕРИН КАЛИНОВ ВАСИЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗДРАВКО РОСЕНОВ ЧЕПИШЕВ, СТЕФАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ, СЕВЕРИН КАЛИНОВ ВАСИЛЕВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗООИНЖЕНЕРИТЕ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТЕФАН МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ, ЛАЗАР КОСТАДИНОВ КОЗЕЛОВ, ИВАН ИЛИЕВ ТАНЧЕВ, ТИХОМИР НИКОЛОВ КУНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТЕФАН МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ, ЛАЗАР КОСТАДИНОВ КОЗЕЛОВ, ИВАН ИЛИЕВ ТАНЧЕВ, ТИХОМИР НИКОЛОВ КУНЕВ

 

ОП

ГИМНАСТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ "ИНТЕРКОМ ГРУП - ЧЕРНОМОРСКИ ЮНАК"

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯНЕВ, ТОДОР БОЖИДАРОВ ТОДОРОВ, РОСИЦА ВЕЛИКОВА НАЙДЕНОВА, ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДОНОВ, ВАСИЛ РУСЕВ РУСЕВ, СТЕФАН ЦАНОВ ПАХАРСКИ, СТЕФАН НИКОЛОВ ТАСЕВ, ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ДИЯН БЕНЕВ АТАНАСОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ МОМИРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯНЕВ, ТОДОР БОЖИДАРОВ ТОДОРОВ, РОСИЦА ВЕЛИКОВА НАЙДЕНОВА, ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДОНОВ, ВАСИЛ РУСЕВ РУСЕВ, СТЕФАН ЦАНОВ ПАХАРСКИ, СТЕФАН НИКОЛОВ ТАСЕВ, ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ДИЯН БЕНЕВ АТАНАСОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ МОМИРОВ

 

ОП

Д
Идея спорт

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Светослав Стефанов
Членове на управителния орган: Председател – Светослав Стефанов, Секретар – Стефан Гостилов, Член На Ус – Петър Петков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН НИКОЛОВ ГОСТИЛОВ, ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ ПЕТКОВ, СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КАТЯ ПАВЛОВА ДОКТОРОВА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ, НИКОЛА ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА, ЗАПРЯН ИВАНОВ ДАЧЕВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛА СЛАВЧЕВ ТОМОВ, РАНГЕЛ СПАСОВ ПОРТЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАРГОВ, АНГЕЛ БОРИСОВ ГЮРГАНИН, НИКОЛА ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ, ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ, АТАНАС ХРИСТОВ СЛАВОВ, БОЙКО СТОИЛОВ КИРЕВ, АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ИВАН ПЕТКОВ СЕМЕРДЖИЕВ, АТАНАС ПЕТРОВ ШАЛАМАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАТЯ ПАВЛОВА ДОКТОРОВА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ, НИКОЛА ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА, ЗАПРЯН ИВАНОВ ДАЧЕВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛА СЛАВЧЕВ ТОМОВ, РАНГЕЛ СПАСОВ ПОРТЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАРГОВ, АНГЕЛ БОРИСОВ ГЮРГАНИН, НИКОЛА ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ, ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ, АТАНАС ХРИСТОВ СЛАВОВ, БОЙКО СТОИЛОВ КИРЕВ, АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ИВАН ПЕТКОВ СЕМЕРДЖИЕВ, АТАНАС ПЕТРОВ ШАЛАМАНОВ

 

ОП

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНОСИТЕ ЧРЕЗ СПОРТ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХРИСТО МЛАДЕНОВ МАРИНОВ, МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ДАНКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, МЮМЮН МЮМЮНОВ ТАХИРОВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАБОВ, ВЕЛКО КОСТОВ ГЕОРГИЕВ, ПЮЗАНТ АВАНЕС КАСАБЯН, ИВАН СТАНЕВ МАРИНОВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ, СИМЕОН АНГЕЛОВ БЛАГОЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, ИЛИЯ ТОДОРОВ ИВАНОВ, ХРИСТО НЕДЕВ СТОЯНОВ, ХРИСТО КОСТОВ ПЕТРОВ, БЛАГОЙ СПАСОВ ЙОРДАНОВ, ПОЛЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА, СЕВГЮЛ ОСМАНОВА ХАЛИЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО МЛАДЕНОВ МАРИНОВ, МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ДАНКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, МЮМЮН МЮМЮНОВ ТАХИРОВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАБОВ, ВЕЛКО КОСТОВ ГЕОРГИЕВ, ПЮЗАНТ АВАНЕС КАСАБЯН, ИВАН СТАНЕВ МАРИНОВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ, СИМЕОН АНГЕЛОВ БЛАГОЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, ИЛИЯ ТОДОРОВ ИВАНОВ, ХРИСТО НЕДЕВ СТОЯНОВ, ХРИСТО КОСТОВ ПЕТРОВ, БЛАГОЙ СПАСОВ ЙОРДАНОВ, ПОЛЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА, СЕВГЮЛ ОСМАНОВА ХАЛИЛОВА

 

ОП

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТАРИНА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТЕФАН НИКОЛОВ ЛАНДЖЕВ, ХРИСТО ЦОЛОВ МАРИНСКИ, АТАНАС ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕТОВ, ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СЕЙМЕНСКИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН НИКОЛОВ ЛАНДЖЕВ, ХРИСТО ЦОЛОВ МАРИНСКИ, АТАНАС ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕТОВ, ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СЕЙМЕНСКИ

 

ОП

Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Местни инициативни групи;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Гинка Чавдарова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Дора Янкова, Пенка Пенкова, Хасан Азис, Златко Живков, Андрей Иванов, Арбен Мименов, Борислав Гуцанов, Владимир Москов, Георги Димитров, Детелина Николова, Димитър Николов, Емил Атанасов, Иван Аспарухов, Иво Андонов, Росица Янакиева, Румен Видов, Румен Рашев, Славчо Атанасов, Стефан Дамянов, Стефан Танев, Танер Али
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗЛАТКО СОФРОНИЕВ ЖИВКОВ, ИВАН АСПАРУХОВ ЦАНОВ, ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА, РУМЕН АНГЕЛОВ ВИДОВ, ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАШЕВ, БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ, ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА, ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, СТЕФАН ДАМЯНОВ НИКОЛОВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ, ХАСАН АЗИС ИСМАИЛ, АРБЕН МУСТАФОВ МИМЕНОВ, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ, ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ, РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА, АНДРЕЙ МИРЧЕВ ИВАНОВ, АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, ОРХАН ШАБАН МЮМЮН

 

ОП

ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ

: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНОВ, БОЖИДАР ИВАНОВ ПЕНЧЕВ, СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНОВ, БОЖИДАР ИВАНОВ ПЕНЧЕВ, СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПОРОДИ СВИНЕ В БЪЛГАРИЯ

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: СТЕФАН МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ, ТИХОМИР НИКОЛОВ КУНЕВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ, ТИХОМИР НИКОЛОВ КУНЕВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ ИВАНОВ

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци