Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.453 секунди)

Участие на Сандра Петрова в управлението на НПО

 

ЧП

Д
Арт Клуб 112

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Култура и изкуство;   Проблеми на децата
Представляващи: Антон Георгиев Андонов
Членове на управителния орган: Антон Андонов, Сандра Петрова, Мария Христова, Александър Миланов, Симеон Христов

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕРГОТЕРАПЕВТИ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации
Представляващи: Лилия Асенова Тодорова - Председател
Членове на управителния орган: Лилия Тодорова, Петя Минчева, Елица Великова, Руждие Салиева, Александра Петрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛИЛИЯ АСЕНОВА ТОДОРОВА, ПЕТЯ АНАСТАСОВА МИНЧЕВА, РУДЖИЕ ХЮЛКИНОВА САЛИЕВА, АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА, ЕЛИЦА ГОРАНОВА ВЕЛИКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци