Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.500 секунди)

Участие на Светлин Вутов в управлението на НПО

 

ЧП

Дом на науката и техниката

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов
Членове на управителния орган: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов, Богомилия Димитрова Коцева, Красимир Николов Кръстев, Росен Сталинов Дудушки

 

ЧП

Съюз по електроника, електротехника и съобщения

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Професионални организации;   IT развитие
Представляващи: Проф. Дтн Инж. Иван Стоянов Ячев
Членове на управителния орган: Проф. Дтн Инж. Сеферин Мирчев - Зам. Председател, Доц. Д-Р Инж. Димитър Арнаудов - Зам. Председател, Д-Р Стефан Пачеджиев - Изп. Директор, Членове На Управителния Съвет, Инж. Александър Мавродиев, Доц. Д-Р Инж. Боян Жеков, Доц. Д-Р Инж. Валентин Матеев, Доц. Д-Р Инж. Георги Тодоров, Доц. Д-Р Инж. Елена Колева, Доц. Д-Р Инж. Захари Зарков, Маг. Здравко Михайлов, Инж. Ирина Василева, Доц. Д-Р Инж. Йоско Балабозов, Инж. Д-Р Красимир Пингелов, Проф. Д-Р Инж. Марин Христов, Доц. Д-Р Инж. Марин Маринов, Доц. Д-Р Инж. Никола Дурчев, Доц. Д-Р Инж. Николай Хинов, Доц. Д-Р Инж. Петър Държанов, Доц. Д-Р Инж. Пламен Вачков, Доц. Д-Р Инж. Пламен Цанков, Проф. Дтн Инж. Ради Романски, Доц. Д-Р Инж. Радослав Спасов, Инж. Светлин Вутов, Проф. Д-Р Инж. Сотир Сотиров, Доц. Д-Р Инж. Сотир Сотиров

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци