Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.474 секунди)

Участие на Силвия Дянкова в управлението на НПО

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЦЕНТЪР

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БОЯН ПЕТРОВ БОЯНОВ, ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА, СИЛВИЯ ДЕЯНОВА ДЯНКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЯН ПЕТРОВ БОЯНОВ, ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА, СИЛВИЯ ДЕЯНОВА ДЯНКОВА

 

ОП

Д
Младежки информационен доброволчески център

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Образование
Представляващи: Боян Петров Боянов
Членове на управителния орган: Боян Петров Боянов, Иванка Желязкова Атанасова, Силвия Деянова Дянкова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци