Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.526 секунди)

Участие на Стефчо Стефанов в управлението на НПО

 

ОП

Д
Активна солидарност

: Пловдив
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Предоставяне на дарения/грантове
Представляващи: Стефчо Милков Стефанов

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци