Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
16

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (0.632 секунди)

Участие на Стою Недин в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ЕМИЛИЯ БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА, РУМЕН ТОДОРОВ БОСТАНДЖИЕВ, ИВАН ПЕТРОВ ИГОВ, ПЛАМЕН ЛУКОВ ДИМИТРОВ, СТОЮ СТОЯНОВ НЕДИН, МИТКО МАРИНОВ МАРИНОВ, КАЛИН КЪНЧЕВ ГАЙДАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛИЯ БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА, РУМЕН ТОДОРОВ БОСТАНДЖИЕВ, ИВАН ПЕТРОВ ИГОВ, ПЛАМЕН ЛУКОВ ДИМИТРОВ, СТОЮ СТОЯНОВ НЕДИН, МИТКО МАРИНОВ МАРИНОВ, КАЛИН КЪНЧЕВ ГАЙДАРОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци