Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.551 секунди)

Участие на ТАНЯ БАЛАБАНОВА в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация "Аниридия България"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Здравеопазване, права на пациента;   Проблеми на децата
Представляващи: Елена Цонева, Йорданка Николова
Членове на управителния орган: Огнян Петков, Ива Петрова, Биляна Русева, Елена Цонева, Йорданка Николова, Таня Балабанова, Гергана Костадинова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦОНЕВА, ИВА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА, ЙОРДАНКА РАДОМИРОВА НИКОЛОВА, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА, БИЛЯНА ПЕТРОВА РУСЕВА, ОГНЯН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ГЕРГАНА ТОШКОВА КОСТАДИНОВА

 

ЧП

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Професионални организации;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Михаела Малеева - Изпълнителен Директор, Маргарита Перникова - Председател На Ус
Членове на управителния орган: Маргарита Перникова, Михаела Малеева, Галина Георгиева, Надежда Попова, Петя Кефалова, Светлана Илиева, Таня Балабанова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци