Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.543 секунди)

Участие на Таня Красимирова в управлението на НПО

 

ОП

Д
Асоциация на българските села

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Борислав Борисов, Таня Красимирова, Красен Сладимилов
Членове на управителния орган: Борислав Борисов, Таня Красимирова, Красен Сладимилов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА, КРАСЕН СЛАДИМИЛОВ ДОЙКОВ, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

 

ОП

Пагане

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Насърчаване на икономическото развитие;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Гергана Димитрова Коларова
Членове на управителния орган: 1. Гергана Димитрова Коларова, 2. Красимир Георгиев Граматиков, 3. Диляна Минчева Йорданова, 4. Иво Сашев Драгомиров, 5. Георги Илиянов Тодоров, 6. Гергана Павлова Христова, 7. Таня Красимирова Граматикова, 8. Валентина Спасова Томова – Владимирова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци