Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (2.055 секунди)

Участие на ХРИСТИНКА ХРИСТОВА в управлението на НПО

 

ОП

ВЕЛВИ СПОРТ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЕЛКО ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА, ХРИСТИНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕЛКО ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА, ХРИСТИНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

 

ОП

Сдружение за развитие на Горна Липница

: с. Горна Липница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда
Представляващи: Марийка Палова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Марийка Димитрова Палова, Евгения Димитрова Николова, Евтим Калинов Йорданов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНКА КОЙЧЕВА ХРИСТОВА, МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПАЛОВА, ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ 65 - МИЛУВКА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ РИЗОВ, БОРИСЛАВ АСЕНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ХРИСТИНКА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА, ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ РИЗОВ, БОРИСЛАВ АСЕНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ХРИСТИНКА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА, ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ ДРУЖБА-ОРЯХОВО-66

: Оряхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ЙОАНА ЦВЕТАНОВА КРУМОВА, ХРИСТИНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА, ВЕНЕТА АТАНАСОВА БАНИКОВА, ЛЮДМИЛА ЦЕНОВА ВЕЛЧЕВА, МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ЛИЧКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОАНА ЦВЕТАНОВА КРУМОВА, ХРИСТИНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА, ВЕНЕТА АТАНАСОВА БАНИКОВА, ЛЮДМИЛА ЦЕНОВА ВЕЛЧЕВА, МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ЛИЧКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци