Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.405 секунди)

Участие на ЦВЕТАН ГЕРГОВ в управлението на НПО

 

ОП

АЙКИДО КЛУБ "ХИКАРИ"

: Свищов
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЦВЕТАН МАРИНЧОВ ГЕРГОВ, СВИЛЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ, АНГЕЛ ИВАНОВ ДИНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦВЕТАН МАРИНЧОВ ГЕРГОВ, СВИЛЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ, АНГЕЛ ИВАНОВ ДИНЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци