Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.931 секунди)

Участие на Цона Стоянова в управлението на НПО

 

ЧП

Институт за регионално развитие и квалификация

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Благой Русев Белчев
Членове на управителния орган: Благой Белчев, Галена Маврева, Цона Стоянова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци