Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.369 секунди)

Участие на Цонка Бейкова в управлението на НПО

 

ОП

ВИТУС

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Околна среда;   Проблеми на децата
Представляващи: Валентин Велев
Членове на управителния орган: София Панайотова, Цонка Бейкова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци