Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
09

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.916 секунди)

Участие на ЩЕРИОН ВЛАСАКЕВ в управлението на НПО

 

ОП

АДРА - България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Мариан Димитров
Членове на управителния орган: Никола Тодоров Левтеров, Щерион Апосторов Власакев, Саша Вергилиев Велинов, Гергана Георгиева Куршумова Гешанова, Цанко Лазаров Митев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛА ТОДОРОВ ЛЕВТЕРОВ, ЩЕРИОН АПОСТОРОВ ВЛАСАКЕВ, САША ВЕРГИЛИЕВ ВЕЛИНОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КУРШУМОВА ГЕШАНОВА, ЦАНКО ЛАЗАРОВ МИТЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци