Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 12 (1.319 секунди)

Участие на ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА "МАЛКИЯТ ПРИНЦ"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА, ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА РОДЖЕРИ, ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА, ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА РОДЖЕРИ, ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

ОП

Българска асоциация диабет

: гр.София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Представляващи: Ус На Бад
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Д-Р Адриан Константинов Стоев-Председател, Проф.Мария Петрова Дамянова - Зам. Председател, Тодор Иванов Тодоров - Зам.Председател, Димитър Валентинов Богданов, Доц.Цветелина Танкова, Петър Траянов Велчев, Светла Илиева Алексиева, Васил Томов Петров, Николай Иванов Нейков, Лиляна Тодорова Стойчева, Боряна Предолова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АДРИАН КОНСТАНТИНОВ СТОЕВ, ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ, СВЕТЛА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНКОВА, АННА МЕТОДИЕВА ГЪЛЪБОВА, ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ НИКОЛОВА БРУСЕВА, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, МАЙЯ ИВАНОВА ВИКТОРОВА -ХАНДЖИЙСКА, ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА, ПЕТЪР ТРАЯНОВ ВЕЛЧЕВ

 

ОП

ДИАБЕТ

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЮЛИЯ ЙОРДАНОВЯ ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮЛИЯ ЙОРДАНОВЯ ГЕОРГИЕВА

 

ОП

ЗА НАШИТЕ ДЕЦА - С ОБИЧ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИХАИЛ НИКОЛОВ КАРАКОЛЕВ, ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ТАСКОВА, ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦАЙКОВА, МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА, НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА - БАЧЕВА, АННА ЙОНЧЕВА ПОПОВА - ГАНЧЕВА, ЮЛИТА ИВАНОВА ОЛИМПИЕВА, ОЛИМПИЯ НИКОЛАЕВА РОЕВА, ДЕЯНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА - ШАЛАМАНОВА, ЮЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, АЛБЕНА СИМЕОНОВА ЯНКУЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИХАИЛ НИКОЛОВ КАРАКОЛЕВ, ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ТАСКОВА, ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦАЙКОВА, МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА, НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА - БАЧЕВА, АННА ЙОНЧЕВА ПОПОВА - ГАНЧЕВА, ЮЛИТА ИВАНОВА ОЛИМПИЕВА, ОЛИМПИЯ НИКОЛАЕВА РОЕВА, ДЕЯНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА - ШАЛАМАНОВА, ЮЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, АЛБЕНА СИМЕОНОВА ЯНКУЛОВА

 

ОП

Д
Зеленодиво

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда;   Проблеми на децата;   Социални услуги
Представляващи: Юлия Медичкова, Миглена Димитрова
Членове на управителния орган: Юлия Медичкова, Юлия Цветкова, Миглена Димитрова, Радостина Хлебарова, Божидар Руженов, Драгомир Филипов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЖИДАР ЮРИЕВ РУЖЕНОВ, ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА, ДРАГОМИР ПАСКАЛЕВ ФИЛИПОВ

 

ОП

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СТОПАНИ - ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

: Ресилово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЮНДЖИЙСКА, ПЛАМЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСЕВ, НЕЛИ КЪНЧЕВА МИЛАДИНОВА, АСЕН ТОДОРОВ АСЕНОВ, ВЕЛЬО СПАСОВ НИКОЛОВ, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ, ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТАНИКИНА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЮНДЖИЙСКА, ПЛАМЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСЕВ, НЕЛИ КЪНЧЕВА МИЛАДИНОВА, АСЕН ТОДОРОВ АСЕНОВ, ВЕЛЬО СПАСОВ НИКОЛОВ, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ, ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТАНИКИНА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА 118 СОУ-СОФИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА, ДЕНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ, НАТАША ДИИМИТРОВА ИЛЧЕВА, СТАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА, ЕЛЕНА АСЕНОВА ЮРУКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА, ДЕНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ, НАТАША ДИИМИТРОВА ИЛЧЕВА, СТАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА, ЕЛЕНА АСЕНОВА ЮРУКОВА

 

ОП

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ-СТРУМА 2012"

: Кресна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЮНДЖИЙСКА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ, НЕЛИ КЪНЧЕВА МИЛАДИНОВА, АСЕН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ МИЦЕВ, ЕМИЛ ДАВИДКОВ ЧОМЕРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЮНДЖИЙСКА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ, НЕЛИ КЪНЧЕВА МИЛАДИНОВА, АСЕН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ МИЦЕВ, ЕМИЛ ДАВИДКОВ ЧОМЕРОВ

 

ОП

Д
НО Студио

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Рада Езекиева
Членове на управителния орган: Рада Езекиева, Нора Караламбева, Юлия Георгиева, Гергана Данева, Екатерина Леондиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НОРА ХАРИ КАРАЛАМБЕВА

 

ОП

Семеен център - Чайка

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Ххх Ххх
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Надка Атанасова Вълкова, Мария Панайотова Чанкова, Юлия Павлова Георгиева

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци