Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 7 (1.265 секунди)

Участие на ЮСЕИН АХМЕД в управлението на НПО

 

ОП

ДЖЕМ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МЕРДУНУР АЛИ РЕДЖЕБ, НУРТИН ХАСАН АХМЕД, ЮСЕИН ВАЛИАЙДИН АХМЕД, МУСТАФА АЛИ МУСТАФА, ЗАХАРИ НЕДКОВ ЕЗЕКИЕВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, САДУЛЛА ХАЙРУЛЛА ЕМУРЛА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МЕРДУНУР АЛИ РЕДЖЕБ, НУРТИН ХАСАН АХМЕД, ЮСЕИН ВАЛИАЙДИН АХМЕД, МУСТАФА АЛИ МУСТАФА, ЗАХАРИ НЕДКОВ ЕЗЕКИЕВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, САДУЛЛА ХАЙРУЛЛА ЕМУРЛА

 

ОП

ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ

: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: БЕЙСИН ЮСЕИН АХМЕД, ИРИНА БОРИСОВНА МИНЕВА, ГУЯШ БАЛАЖ ЗОЛТАН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БЕЙСИН ЮСЕИН АХМЕД, ИРИНА БОРИСОВНА МИНЕВА, ГУЯШ БАЛАЖ ЗОЛТАН

 

ОП

Заедност

: с. Белодол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права
Представляващи: Ххх Ххх
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Хасан Ахмед Мехмед, Зинеп Халил Юсеин, Фатме Ахмед Смаил, Фатме Енвер Халил, Фатме Хюсеин Ахмед
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХАСАН АХМЕД МЕХМЕД, ЗИНЕП ХАЛИЛ ЮСЕИН, ФАТМЕ АХМЕД СМАИЛ, ФАТМЕ ЕНВЕР ХАЛИЛ, ФАТМЕ ХЮСЕИН АХМЕД

 

ОП

КЛУБ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ - СТАРА ЗАГОРА

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БЕЙСИМ ЮСЕИН АХМЕД, КРАСИМИРА МАЛКОЧЕВА ГОТЕВА, ИРИНА МИНЕВА, МАРИЯ КОЗАРОВА, ГАНЧО АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ, ЛЮБОМИР ДЕЛЧЕВ ВЪЛКОВ, РАМЕЛА ХАЧИК САКЪЗ, ЕВЕЛИНА ГЕОРГИОС ГАСТАРИС, ГУЯШ БАЛАЖ ЗОЛТАН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БЕЙСИМ ЮСЕИН АХМЕД, КРАСИМИРА МАЛКОЧЕВА ГОТЕВА, ИРИНА МИНЕВА, МАРИЯ КОЗАРОВА, ГАНЧО АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ, ЛЮБОМИР ДЕЛЧЕВ ВЪЛКОВ, РАМЕЛА ХАЧИК САКЪЗ, ЕВЕЛИНА ГЕОРГИОС ГАСТАРИС, ГУЯШ БАЛАЖ ЗОЛТАН

 

ОП

РОМСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД

: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: АЛИЕ СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕДОВА, САЛИ ХЮСЕИН АХМЕД, САДЪК ИРАХИМ АЛЧЕВ, ГЕОРГИ МИЛКОВ ДИМИТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛИЕ СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕДОВА, САЛИ ХЮСЕИН АХМЕД, САДЪК ИРАХИМ АЛЧЕВ, ГЕОРГИ МИЛКОВ ДИМИТРОВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ВОДОМОТОРЕН И АВТОМОБИЛЕН СПОРТ"ФРЕШ СПИЙД"

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ, ЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ, ЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ - ГАБЪР

:
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИСЛЯМ АДЕМ ХАСАН, НЕВЗАТ АХМЕД ТОПАЛ, ЛЮТФИ ИСМАИЛ КЮЧЮКМЕХМЕД, ФИКРЕТ ХАМЗА АХМЕД, ИСМАИЛ ЮСЕИН АХМЕД
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИСЛЯМ АДЕМ ХАСАН, НЕВЗАТ АХМЕД ТОПАЛ, ЛЮТФИ ИСМАИЛ КЮЧЮКМЕХМЕД, ФИКРЕТ ХАМЗА АХМЕД, ИСМАИЛ ЮСЕИН АХМЕД

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци