Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.362 секунди)

Участие на Юлиан Пекунов в управлението на НПО

 

ОП

Благотворител

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Пенка Ангелова Лазарова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Пенка Лазарова, Ива Петкова, Юлиан Пекунов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕНКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА, ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА, ЮЛИАН ВАСИЛЕВ ПЕКУНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци