Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.501 секунди)

Участие на Юлияна Панова в управлението на НПО

 

ОП

Колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН"

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Юлияна Георгиева Панова
Членове на управителния орган: Владислав Владимиров, Димитър Димитров, Пламен Йорданов, Стефка Томова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци