Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.482 секунди)

Участие на Юрий Вълковски в управлението на НПО

 

ОП

Д
Reach for Change България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Проблеми на децата;   Предоставяне на дарения/грантове
Представляващи: Юрий Вълковски, Изпълнителен Директор
Членове на управителния орган: Сара Дамбер, Татяна Бурмистрова, Силва Зурлева, Красимира Величкова

 

ОП

Фондация за градски проекти и изследвания

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Юрий Вълковски
Членове на управителния орган: Юрий Вълковски - Изпълнителен Директор

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци