Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.488 секунди)

Участие на Янчо Карагогов в управлението на НПО

 

ОП

Д
Алианс за Петрич

: Петрич
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващи: Янчо Карагогов
Членове на управителния орган: Янчо Карагогов

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци