English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2293 секунди)
 

Участие на Mark Modzelewski в управлението на НПО

ОП Д

Фондация Театър Видения

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
Представляващ (и): Марк Модзелевски, Mark Modzelewski
Членове на управителния орган: Вера Френгова, Десислава Дуриданова, Милена Анева
Корекция на търсенето