Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
29

13 март 2020 Правна █
Европейския съд за правата на човека: за домашното насилие и кибертормозът

През 2018 г. след крайно поляризирана полемика в обществото Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба ...

31 януари 2020 Новина █
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 – задължения и срокове

Този материал е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“ ...

17 януари 2020 Правна █
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия срещу Унгария ...

16 декември 2019 Правна █
Какво ни каза Конституционният съд с отмяната на текст от ЗЗЛД

Общият регламент относно защита на данните (ОРЗД/GDPR) бе приет през май 2016 г. и влезе в сила през май 2018 г., ...

27 ноември 2019 Правна █
Три граждански организации са поканени да излъчат представители в състава на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на ...

27 ноември 2019 Правна █
Покана към ЮЛНЦ за заявяване на желание за членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за периода 2020-2022 г.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е ...

18 ноември 2019 Правна █
Из проекта на държавен бюджет: интересно за ЮЛНЦ

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)   В проекта за ЗАКОН за ...

15 ноември 2019 Новина █
Проект „За гражданите и техните организации“

Тази страница съдържа обща информация за проект „За гражданите и техните организации“, информация за напредъка при ...