Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09

31 юли 2020 Правна █
Мерките срещу изпирането на пари: ДАНС публикува примерни вътрешни правила и критерии за оценка на риска за ЮЛНЦ

Според действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) юридическите лица с нестопанска цел са ...

30 юни 2020 Правна █
Без ратификация на България предстои да влезе в сила Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи

За Конвенцията На 27.11.2008 г. на 104-то заседание на Комитета на Министрите на страните членки на Съвета ...

22 май 2020 Правна █
Какво можем и какво не можем да правим по време на извънредната епидемична обстановка

На 13 май официално извънредното положение приключи, за да бъде заменено от евфемизма „извънредна епидемична ...

16 април 2020 Правна █
При какви условия НПО могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по схемата 60/40

На 30.03.2020 Министерският съвет публикува дългоочакваното Постановление № 55 за определяне на условията и реда ...

13 март 2020 Правна █
Европейския съд за правата на човека: за домашното насилие и кибертормозът

През 2018 г. след крайно поляризирана полемика в обществото Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба ...

06 февруари 2020 Новина █
Предстоят промени, свързани с годишното отчитане на ЮЛНЦ

По-малко документи да се прилагат към Годишния финансов отчет пред Агенция по вписваниятаДа не се подават заедно с ...

31 януари 2020 Новина █
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 – задължения и срокове

Този материал е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“ ...

17 януари 2020 Правна █
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия срещу Унгария ...

16 декември 2019 Правна █
Какво ни каза Конституционният съд с отмяната на текст от ЗЗЛД

Общият регламент относно защита на данните (ОРЗД/GDPR) бе приет през май 2016 г. и влезе в сила през май 2018 г., ...

27 ноември 2019 Правна █
Три граждански организации са поканени да излъчат представители в състава на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на ...

   1  2    »