Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
05

Подкрепете ни

 

Данни на банкова сметка

Титуляр: Фондация ПАЦЕП
БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG09 BPBI 7940 1045 1013 02
BIC: BPBIBGSF