Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Подкрепете ни

 

Данни на банкова сметка

БАНКА: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG23FINV915012BGN05727
BIC: FINVBGSF