Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
11

Партньори

Медийни партньори
Партньори
Бургас: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
Варна: Фондация „МЕЙДЕЙ
Велико Търново: г-жа Илияна Христова
Видин: Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения
Враца: Дом на науката и техниката
Габрово: РСО „Централна Стара планина”
Добрич: Милена Иванова
Дупница: Сдружение „Партньори – Дупница”
Кърджали/Смолян: г-жа Екатерина Шишкова
Ловеч: Дружество „Знание”
Лом: Фондация „Рома-Лом”
Пазарджик: Фонд за превенция на престъпността ИГА
Перник: г-жа Нина Методиева
Плевен: Националния център за информационно обслужване в Плевен
Пловдив: Център за защита на потребителите
Разград/Търговище: г-жа Бехтие Давудова
Русе: Клуб „Отворено общество”
Силистра: г-н Мариан Маринов
Сливен: Център за икономическо развитие
Смолян: Клуб „Отворено общество”
Стара Загора: Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора
Хасково: Бизнес център „Марица”  
Шумен: Сдружение „Свят с равни права”
Ямбол: Търговско промишлена палата