Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

Регистрация НПО


Преди да направите нова регистрация, моля, проверете дали вече не сте регистрирани в портала тук.
В случай, че вашата организация присъства в нашия регистър, свържете се с админитратор на сайта, за да получите данни за достъп.

Ако правите нова регистрация на НПО, в полетата по-долу въведете данните за контакт на човека, който отговаря за вашата регистрация и с когото да се свържем при нужда. Данните за администратора на профила на Вашата организация се използват от нас с цел комуникация по повод профила и за предоставяне на информация относно функционалността на Портала. Данните не се извеждат в публичната част на Портала. Ако не желаете да посочвате име на конкретен човек, можете да впишете името на организацията (или друг кратък текст, напр. абревиатурата) и да посочите актуален телефон и електронна поща. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.