Лумос публикува доклад за работата си с деца и младежи с предизвикателно поведение

Анализ
Преди три години в процеса на работа си в домовете за деца с увреждания Лумос започва да се сблъсква с една и съща молба за помощ от страна на персонала по повод на деца, които проявяват агресия и автоагресия, застрашават себе си и другите. Организацията разработва програма, която да подкрепи персонала, първоначално в един дом за деца с увреждания, а в последствие и в още два. Общо 30 деца участват в програмата в рамките на две години и резултатите за пореден път доказват, че индивидуалния подход и подкрепата към персонала имат решаващо значение за качеството на живот на децата. „Днес отново започваме да чуваме същата молба от персонала на новите услуги", предупреждава Бисер Спиров, Ръководител Развитие в Лумос.

В доклада се разлазва за предизвикателното поведение като форма на комуникация, начин на общуване, там, където обичайните начини не са на разположение, поради интелектуално затруднение. Авторите уточняват, че симптомът не се появява „изведнъж".

Предизвикателно поведение е термин, който използваме специално за деца и младежи с интелектуални затруднения, които имат ограничени възможности за комуникация. При тях липсата на общуване и неразбирането от страна на другите често води до предизвикателно поведение.

Докладът „Програма за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение" можете да намерите тук.
 


 

Публикувано от:

Лумос