Партньорство за местно икономическо развитиe: Покана

Партньорство за местно икономическо развитиe: Покана
ОБЩИНА МАДЖАРОВО в партньорство с АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ
Ви каним

да участвате в конференция на тема:

ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИE ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

11 и 12 февруари 2021 г. online

Dial-in number (BG): 02 495 9901
Access code: 3333189#
International dial-in numbers: https://fccdl.in/i/forumdemocracy
Online meeting ID: forumdemocracy
Join the online meeting: https://join.freeconferencecall.com/forumdemocracy

Събитието се осъществява в рамките на Дейност „Партньорство за местно икономическо развитиe” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Дейността е насочена към повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и техните организации при формулирането и изпълнението на публични политики за местно икономическо развитие. Диалогичността, обратната връзка и постоянната комуникация с всички заинтересовани страни са в основата на ефективното партньорско управление с гражданите и бизнеса.

Повече за проекта можете да откриете тук: https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy/
В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да зададете своите въпроси на имейл: arcd.ngo@gmail.com


 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

22.04.2021
Вече можете да кандидатствате за първата в България Лаборатория за социални иновации в сферата а домашната грижа. Вече можете да кандидатствате за първата в България Лаборатория за социални иновации в сферата а домашната грижа.

Лабораторията ще създаде виртуално пространство за свободно експериментиране и ефективно ...

05.04.2021
Първо издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР Първо издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Бюлетинът на ИНОЕЪР споделя с вас как допринасяме за по-умна градска мобилност и по-чист ...

30.03.2021
Справедлив ли е ваксинационният процес срещу COVID-19 в България? (Панелна дискусия) Справедлив ли е ваксинационният процес срещу COVID-19 в България? (Панелна дискусия)

Българска общност за либерална демокрация (БОЛД), Български хелзинкски комитет (БХК), Български център ...