Форум „НИЕ - граждани-ТЕ": ПОКАНА за участие

Форум „НИЕ - граждани-ТЕ": ПОКАНА за участие
АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ
Ви кани да участвате във форум

НИЕ - граждани-ТЕ

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
18 и 19 февруари 2021 г. online

Събитието се осъществява в рамките на Дейност „НИЕ - граждани-ТЕ” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Дейността цели повишаване на гражданското ангажиране за решаване на въпроси от местно значение при провеждане на публични политики. Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика на демократичното управление, в което обществото активно участва във вземането на решения и е двигател на промяната, политическа и неполитическа.

 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

09.05.2021
Пресконференция: Граждански одит на активната прозрачност 2021 Пресконференция: Граждански одит на активната прозрачност 2021

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ще представи на 11 май 2021 г., вторник, от 11 до 12:30 часа ...

05.05.2021
Покана за уебинар на тема „Развитие на заместващата грижа в България“ Покана за уебинар на тема „Развитие на заместващата грижа в България“

19-и май 2021 година, 11.00 – 12.30 часа  Фондация Лумос, кани всички заинтересовани ...

04.05.2021
Държавата получава среден 3.09 за грижата си за децата Държавата получава среден 3.09 за грижата си за децата

Национална мрежа за децата представи десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е ...