48 имигранти ще могат да учат български език безплатно по проект за интеграция
48 чужди граждани – имигранти ще могат безплатно да преминат езиково обучение по български език (100 учебни часа), както и специализирани обучения (40 учебни часа) по теми като културни традиции и историческо развитие на България, гражданско образование, икономика, предприемачество, трудова заетост и др. Тази възможност се осигурява по проект „Чрез обучения и приемственост - за по-добра интеграция на граждани от трети страни в българското общество", финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, съобщиха изпълнителите на проекта - Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ).

Основната цел на проекта е да повиши социално-икономическата активност и да създаде условия за интеграция на имигранти, пребиваващи на територията на Столична община. Специфичните цели са насочени към повишаване информираността на имигранти, по отношение процедури за интеграция и подобряване на тяхната професионална пригодност за заетост, както и за улесняване процеса на първоначална адаптация на тези лица към езиковата, културната и социалната среда в България, посочват от АРГИ.

В периода от март до юни тази година ще бъдат сформирани четири учебни групи. Графикът за провеждане на обученията ще бъде гъвкав, така че дори заети лица да могат да посещават курсовете.

Допълнителна подкрепа за имигрантите ще е възможността да се консултират с експерт - юрист по отношение на правни и административни въпроси. Всички услуги ще са напълно безплатни за потребителите. Успешно завършилите ще получат Сертификат за придобити компетенции.

Срокът за подаване на Заявления за участие в обученията е от 2 февруари до 13 февруари 2015 г. Заявленията могат да бъдат подавани в офиса на СНЦ „АРГИ" на адрес: София 1504, бул. „Евлоги Георгиев" 167А, ет.1, ап.1. от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден. Повече информация може да бъде получена на следните телефони  +359 2 944 63 89; +359 889 716937 или електронна поща: cneshkova@arci-ngo.org.

 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

14.06.2021
Фотографска изложба „И ти можеш” Фотографска изложба „И ти можеш"

В Световния ден на бежанците: 20-и юни, гостуваме на Дом на киното / Dom na kinoto в София, където ще ви ...

08.06.2021
Диана Димова, „Мисия Криле“: Ромите и бежанците са удобна тема за политиците, която се ползва, за да се манипулира обществото Диана Димова, „Мисия Криле“: Ромите и бежанците са удобна тема за политиците, която се ползва, за да се манипулира обществото

Диана Димова работи над 20 години в НПО сектора. Тя е основател и председател на Фондация “Мисия ...

05.05.2021
Шести брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре” Шести брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре"

Представяме на вашето внимание шети брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре". Първият ...