Конференция „Приоритети за развитие в морския бизнес - сигурност” във Варна

Дата: 27-ми Май 2015 г. от 9:30 часа
Място: хотел „Голдън Тюлип", гр. Варна

Сигурността и безопасността в корабоплаването са темите, които ще се разискват на конференция „Приоритети за развитие в морския бизнес – сигурност", организирана от „Клъстер за развитие на морски специалисти". Новостите в ISM Code, стъпките за внедряване на ISPS Code, влизащия в сила в началото на 2017 година Polar Code и други новости ще бъдат представени на събитието. То ще се проведе в хотел „Голдън Тюлип", Варна, от 10:00 часа (регистрацията започва от 9:30 часа) на 27 Май 2015 г.

Присъстващите ще имат възможността да задават въпроси и да участват в дискусии по темите.

За повече информация, може да се свържете с нас тук.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Публикувано от:

Клъстер за резвитие на морски специалисти

 

 

Сходни публикации

07.06.2021
Фондация Ботаника Лайф дава безвъзмезден грант до 5000 лв. за устойчив и зелен стартъп Фондация Ботаника Лайф дава безвъзмезден грант до 5000 лв. за устойчив и зелен стартъп

Първата едноседмична академия за развитие на устойчиви стартъпи GreenUp ще се проведе в базата на ...

01.06.2021
Участвай в първата академия за развитие на устойчиви стартъпи - GreenUP Участвай в първата академия за развитие на устойчиви стартъпи - GreenUP

GreenUP е едноседмична академия за развитие на устойчиви стартъпи. Във формата на пре-акселератор boot ...

01.06.2021
Юлско практическо обучение по устойчиво земеделие Юлско практическо обучение по устойчиво земеделие

Фондация Ботаника Лайф организира петдневно практическо обучение по устойчиво земеделие между 9 и ...