Морска конференция Варна, 2015

СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти" организира Морска конференция Варна, 2015. Събитието ще се проведе на 10-ти Август 2015 год. в конферентната зала на хотел „Черно море", гр. Варна. Регистрацията и кафе паузата за конференцията започват в 09:00 ч., начало 09:30 часа.

В първата част на събитието ще бъдат засегнати актуалните теми и тенденциите в морската нормативна уредба, ще бъде направен преглед на измененията в GMDSS системата, и ще се представят новостите в морските симулатори.

Във втория панел водещо ще бъде управлението на риска и безопасността в корабоплаването, осигурявано чрез системите VTMIS и GMDSS, както и перспективи за проучване на нефт и газ в българската акватория.

В заключителната част на конференцията ще бъдат представени темите за тенденции в морските професии, морско образование и квалификация, и психологическото осигуряване на морски специалисти.

Каним всички представители на организации с интерес към морския бизнес, развитието на морските специалисти и всички заинтересовани да участват в събитието. Присъстващите ще имат възможността да задават въпроси и да участват в дискусии по темите. Кафе паузите и работния обяд ще преминат под формата на "Business networking".


За повече информация и заявка за участие, може да се свържете с нас тук.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Клъстер за развитие на морски специалисти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


 

Публикувано от:

Клъстер за резвитие на морски специалисти

 

 

Сходни публикации

01.06.2021
Виртуалната конференция на Българска асоциация за управление на хора стартира утре Виртуалната конференция на Българска асоциация за управление на хора стартира утре

Пролетната конференция на Българска асоциация за управление на хора ще се проведе в дните от 2 до 4 юни ...

02.10.2018
Покана за участие в Есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора Покана за участие в Есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора

Споделени практики, иновативни подходи и не/очаквани предизвикателства, свързани с дигитализацията ...

28.09.2018
МВР: цифри и факти за първите шест месеца на 2018 г. МВР: цифри и факти за първите шест месеца на 2018 г.

Както вече сме писали, получаването на информация от МВР е предизвикателство, а систематизирането и обоб ...