Стартира проект, свързан с младежкото доброволчество

МЛАДЕЖКОТО  ДОБРОВОЛЧЕСТВО – ЗДРАВЕ  ЗА  МЕН, ЗДРАВЕ  ЗА  ПРИРОДАТА  : Стартира проект, финансиран в рамките на Подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”, част от Националната програма за младежта (2011 – 2015 г.)

Програмата се осъществява от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, а изпълнител на конкретния проекта е Сдружение „Адвенчър БГ” гр. Варна.

   Основна цел на проекта е повишаване знанието, уменията и опита на младежите в сферата на доброволчеството, както и  осъзнаване на ползите и положителното влияние върху психическото и физическо здраве на младите хора от включването им в различни доброволчески инициативи сред природата. Цел е и мотивирането на различни организации и институции да осъзнаят ползите и обществения престиж от предоставянето на възможност на различни младежи да полагат доброволен труд, както и приемането на добрата практика организациите сами да популяризират възможностите за доброволен труд, които предлагат. Ще се цели и популяризирането на Националната програма за младежта (2011 – 2015), нейните цели и приоритети, и най- вече целите на Подпрограма 3, пряко имаща отношение към доброволчеството. Цел е и  промяна в отношението на местната власт към доброволчеството и предприемането на действия за по- скорошното регламентиране на доброволчеството в България.

   Целевата група, към която ще бъдат насочени дейностите по проекта, свързани с набирането на доброволци и включването им в доброволчески инициативи, е младежи на възраст между 15 и 29 години, ученици, студенти, младежи в неравностойно положение и риск . Част от целевата група са и държавни и частни институции, в качеството им на приемащи доброволци организации.

   Стойността на проекта е 11509 лв., от които 8500 лв. са осигурени от  Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, като част от бюджета на МОМН.

   След няколко седмици на подготовка и организация , от началото на м. Април, в рамките на Седмицата на гората, стартират доброволческите дейности и инициативи. Продължителността на проекта е шест месеца и ще приключи през месец август. Графика и информация за включване в предстоящите  мероприятия можете да намерите ТУК ( http://www.adventurebg.net/info/index.php?option=com_content&view=article&id=412:grafik-dobrovolchestvo&catid=80:kategoria-proekti&Itemid=121 ), както и на 0887 242472, Краси Петров, ръководител на проекта.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...