АКТИВНИ СРЕД ПРИРОДАТА – ИЗБОРЪТ ЗА СВОБОДНОТО НИ ВРЕМЕ

На 28 юли 2010 г. сдружение Адвенчър БГ" стартира изпълнението на проект по дейност „Младежки проекти -2010" на дирекция „Младежки дейности и спорт" към община Варна. Проектът „Активни сред природата – изборът за свободното ни време" се финансира от община Варна и е с продължителност 4 месеца. Основната цел на проекта е осмисляне на свободното време на младежите и предлагане на алтернативи, позитивно влияещи върху тях. Цел също е и предизвикване на траен интерес сред младежите, участници в проекта и техни приятели, за занимания с водни спортове и приключения сред природата. И всичко това в унисон с идеята за съхраняване на околната среда.


Преки участници в реализирането на проекта ще бъдат минимум 20 младежи на възраст между 18 и 35 години. Ще се включат минимум 5 млади родители на възраст до 35 години, включително и такива в неравностойно положение. По предварително Споразумение, Сдружение "Гаврош" – Варна, в качеството си на специализирана институция за работа с деца в риск, ще направи разяснителна и мотивационна кампания сред деца в неравностойно положение и ще осигури включването на минимум 10 деца на възраст между 14 и 18 години в дейностите по проекта с цел социализация на подрастващите от Дом "Гаврош" при общите групови занимания. Общо 35 – 40 младежи.


Очакваните преки резултати от дейностите по проекта са младежите, взели участие в проекта, да придобият познания по водни спортове и навици и поведение за грижа към природата, осигуряващи както тяхното здраве, така и опазване на околната среда. Ангажирането на участниците в дейностите на принципа „Младежи обучават младежи" ще стимулира инициативността и креативността на младите хора. Ще бъде предизвикан интересът на другидеца и младежи за оползотворяване на свободното време чрез спортни занимания сред природата. Участниците в мероприятията ще придобият интерес и навици за спортуване на открито, коетоще подобритрайно физическото им състояние. Дейностите по проекта ще покажат на родителите на младежите, че рисковото поведение има алтернатива и ще ги накара да иницират и подкрепят подобни проекти за ангажиране на свободното време.


Изпълнението на проекта ще приключи в края на октомври 2010 г., а пълна информация за предвидените мероприятия и точния времеви график с конкретните дати и дейности може да намерите на офицялната уеб страница на сдружението – www.AdventureBG.net 

 

 

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...