NGO Profile

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Работи за преодоляване на изоставянето в областта на икономиката, образованието и културата сред малцинствените социални групи чрез разработване на програми и проекти в посочените области,, организиране на семинари и курсове, чрез спонсорство от физически и юридически лица, дарения, средства, отпускани от български и международни организации