NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подкрепя формите за учене през я живот и придобиване на професионална квалификация;nда сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за обмен на информация, опит и положителни практики в областта на образованието, професионалното обучение и консултантската