NGO Profile

The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризиране, развитие и практикуване на баскетболната игра и участие на представителните отбори на клуба в републиканските първенства.

Notice: Undefined index: Сдружение – спортен ... in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.profile.php on line 52