NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Организира и координира дейността по издигане равнището на спрортното майсторство в областта на леката атлетика. Създава условия за развитието на лекоатлетическия спрот и физическата култура, чрез привличане на обществеността , треньори, специалисти и деятели, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти.