NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

на си ;привличане на изявени специалисти и експерти от страната и чужбина за подпомагане на дейността си;изготвяне на съвместни проекти с други неправителствени организации в страната и чужбина ;организиране на срещи , семинари ,конференции, конкурси и други мероприятия свързани с дейността на сдруженията и фондациите с които работи;осъществяване на съвместна дейност с регионални , държавни, обществени , културни , стопански , образователни , финансови и други институции и организации за подпомагане на своите членове и съмишленици при осъществяване на . ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО: Издава печатни бюлетини,свързани с популяризирането на неговата