NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общество и културата; да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.