Български   3503 NGOs
NGO Profile

Future Foundation

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
Education
Social
 
Mission
Фондация Бъдеще работи за интеграция в обществото на хора от уязвими общности, осъществяване на образователна, социална и благотворителна дейност в средите на групи в неравностойно положение, повишаване на социалното, образователното и културното им равнище.
 
Organization Targets
Създаване на хармонично общество от хора с различен социален статус

Повишаване на образователното ниво на хора от уязвими групи

Създаване на условия за равнопоставеност за всички

Last Project

Year:
"Готови за училище 2016/2017"
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

Проект "Интегриране на ромски общности, чрез икономически инициативи"

Проект "Равен шанс в образованието"

Проект "Слънцето грее еднакво за всички"

Проект "Превенция на ранните бракове"

Проект "По- добро образование, по - достоен живот"