NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да се изгради мзултидисциплинарна служба за деца със специални нужди и техните севмейства , съобразени със стратегията на БАЛИЗ; адекватно обучение за децата с интелектуални затруднения и постепенно въвеждане на формите на интегрирано обучение; изграждане на семейно -консултативен център, където хората с интелектуални увреждания и техните семейства могат да попучат квалифицирана здрвна , правна и социална консултация .