NGO Profile

The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризиране, развитие и усъвършенстване на волейбола в града и общината /по слоеве и възрасти/, с насока - повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравето и работоспособността на подрастващите младежи, укрепване на нравствените и естетически качества.

Notice: Undefined index: Сдружение – спортен ... in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.profile.php on line 52