NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Успешна реализация на проекти за преобразуване на проекти за преобразуване на войскови райони;улесняване и ефективизиранена комуникациитес общините с неправителствените организации, активно работещи по реализацията на проекти за преобразуване на войскови райони, както и с международни организации и институции; сътрудничиство между общините и посредничество при разработване на обща стратегия за преобразуване на войскови райони и реализиране на програми за укрепване на местното самооправление и за устойчиво развитие на населените места в общините.