NGO Profile

The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Чрез спорта да подпомага обществото в изграждане на хармонично развити личности във физическо, интелектуално, културно и нравствено отншение; да задоволява специфичните интереси и потребности на своите членове; да издига авторитета на всички олимпийски и неолимпийски спортове и да повишава обществената им значимост; да организира и участва във вътрешни и международни състезания и различни прояви , свързани със спорта; да поощрява участието на жените в организирани спортни мероприятия на национално и международно ниво.

Notice: Undefined index: Сдружение – спортен ... in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.profile.php on line 52