NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

I. n Чрез масово и системно практикуване на спорта “Борба” от деца, младежи и всички останали възрастови групи, да се разкриват, развиват и оползотворяват физическите и техническите възможности на човешкото тяло, а чрез него постигане душевна хармония на принципа “В здраво тяло здрав дух”. Подготовка на състезатели с високо спортно майсторство, за участие в регионални, национални и международни спортни състезания по борба. nII. СРЕДСТВА за постигане клуба:n 1. Масовизиране на спорта “Борба” сред децата, учащата се младеж и гражданите, чрез създаване на подходяща материална и организационна база.n 2. Създаване, поддържане и усъвършенствуване на детски и юношески отбори, както и на представителен отбор, като за та се ползуват най-съвременните постижения на съвременната научна методика.n 3. Издигане на спортното съвършенство до нивото на най-добрите постижения в света.n 4. Пропагандиране на здравното и социално значение на спорта “Борба”, повишаване на възпитателния ефект от състезанието, утвърждаване на дух на спортменство и уважение към съперника на тепиха. n 5. Разработване на прогнози, концепции и програми за развитие на спорта “Борба” в клуба.