NGO Profile

ADRA Bulgaria

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на социално слаби хора, домове за сираци, старчески приюти и болнични заведения с храна, дрехи, медикаменти и лекарства по предварително предоставена информация от държавни институции, неправителствени организации или в изпълнение на волята на дарителя, организиране и провеждане на здравни курсове и семинари против СПИН, наркомания, алкохолизъм и тютюнопушене, предоставяне на средства за обучение и повишаване квалификацията на амбициозни млади хора, както и за изявяването на таланти в областта на науката и изкуството, вкл. и тяхното спонсориране за участие в изложби, симпозиуми, концерти и др.; развитие на издателска и други спомагателни дейности с нестопански нестопански характер, свързани със здравното и духовно укрепване на личността.