NGO Profile

The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на спорта волейбол на територията на община Омуртаг, като част от физическата култура, както и да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешни и международни спортни организации; Създава условия и съдейства на всички желаещи да спортуват волейболните игри с масовизиране на спорта; да работи за укрепване на здравето, телесното развитие, интелектуалното усъвършенстване на младите хора, подпомага личностната им реализация; да привлича и обединява чрез волейболните игри хора от различни възрадтови групи; да организира и провежда във взаимодействие с училищните ръководства, настоятелства, фирми и организации и общинските власти волейболни турнири и състезания.

Notice: Undefined index: Сдружение – спортен ... in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.profile.php on line 52