NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да създава интерес към авиомоделизма като спорт и полезно занимание, особено сред подрастващите; да развива технически умения и стимулира творчество сред своите членове; да организира състезания и да съдейства за участието на представителни национални отбори в международни състезания; развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, културата, образованието, техниката, физическата култура; създаване клуб по интереси на авиомоделизма.