NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да разпространява и подпомага бойните изкуства в Република България, да формира и развива школи за подготовка и обучение на състезатели и треньори по айкидо и други спортове, подходящи за упражняване в зала, да съдейства за изграждане на морална, духовна и физическа дисциплина сред гражданското общество, да защитава степените в бойните изкуства.