NGO Profile

Consultancy Center for European Programs ”Lulin”

Consultancy Center for European Programs "Lulin"

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Предоставя информация за различните възможности за финансиране на проекти от донорски програми и фондове на Европейския съюз; български държавни фондове; програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции.Популяризира евроинтеграцията и членството на Република България в Европейския съюз и донорските му програми и фондове. Подкрепя и подпомага местните и регионалните органи на управление за изграждане на административния им капацитет за ефективно усвояване на средствата от донорските програми и фондове на Европейския съюз. Подпомага централните, местните и регионалните органи на управление, неправителствените организации и бизнеса за дефиниране на общественополезни проектни идеи. Насърчава, подкрепя и подпомага корпоративните структури, както и местните и регионалните органи на управление, неправителствените организации и приоритетно представителите на малкия и средния бизнес да изготвят качествени проекти и предложения за тяхното финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, от една страна, и законосъобразното изпълнение и ефективното управление на финансираните проекти, от друга страна.Насърчава въвеждането и работи за укрепване на публично-частното партньорство /ПЧП/ в дейностите по управление на донорските програми и фондове на Европейския съюз. Насърчава и работи за създаването и изпълнението на инициативи в икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в България. Насърчава и подкрепя сътрудничеството на българските региони сnдругите региони от останалите страни от ЕС.(