NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подпомогне развитието на гражданското общество, чрез мероприятия, инициирани и осъществяване от неговите членове и симпатизанти; да съхранява духовните ценности на гражданското общество и чрез образователни методи от различно общество ги популяризира; както и за ползата занимания с айкидо; сдружението има задачата да се грижи за комплексното и хармонично израстване на своите членове; да защитава правата и интересите на членовете си и издига авторитета на тяхната дейност.